پروژه Passive شرکت silverage

پروژه Passive شرکت silverage

پروژه Passive شرکت silverage در سال 1397 انجام گردید.

آماده سازی زیرساخت شبکه اینترنت و اینترانت شرکت برای بیش از 20 استیشن.
نصب و راه اندازی رک ، مرتب سازی رک و چیدمان تخصصی رک.

مدت زمان این پروژه توسط گروه مهندسی اکسیژن حدود یک هفته به طول انجامیده است.

این پروژه شامل تراک کشی، داکت کشی همراه با کابل برق و کابل شبکه می باشد.

که نصب کیِستون و سه راه برق برای هر استیشن در نظر گرفته شده است که این سبب سهولت در کار باسیستم می شود.

مهندسین اکسیژن در ابتدای کار با هماهنگی و بازدید کارشناسی که از محل انجام می دهند مناسب ترین طراحی را برای پیشبرد پروژه ارائه می دهند که پس از تایید و اجرای آن مُهر لبخند رضایت مشتری را در کارنامه خود ثبت کنند.

گروه مهندسی اکسیژن