سانترال ویپ کارخانجات Rozetti

سانترال ویپ کارخانجات Rozetti

پروژه سانترال ویپ کارخانجات Rozetti

نصب سانترال ویپ در محل شرکت و انتقال خطوط تلفن بر بستر اینترنت تا محل کارخانه برای این شرکت صورت گرفته است.

با توجه به نبود امکانات تلفن در محل کارخانه این شرکت خطوط داخل شهر را در بستر اینترنت به کارخانجات انتقال داد و درآنجا امکان استفاده از تلفن فعال گردید.
این پروژه در سال 1397 توسط گروه مهندسی اکسیژن اجرا گردیده است.

اجرای این پروژه یک هفته به طول انجامیده است.

سانترال ویپ کارخانجات Rozetti

برای اطلاع بیشتر از سانترال ویپ اینجا کلیک کنید.

 

گروه مهندسی اکسیژن