اینترنت ADSL استانداری

  • اینترنت Adsl استانداری
  • اینترنت Adsl استانداری

اینترنت ADSL استانداری

پروژه اینترنت رسانی ADSL به استانداری خراسان رضوی

در این پروژه برای بیش از 50 خط از خطوط تلفن استانداری اینترنت راه اندازی شده است.
با افتخار از سال 1391 ارائه خدمت به استانداری را داریم.
راه اندازی پروژه در ابتدا حدود 2ماه زمان برده است.
اینترنت به روش +ADSL2 به خطوط استانداری انتقال داده شده است.

 

گروه مهندسی اکسیژن